Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.


Bakara-121
Online : 5
Bugün : 55
Dün : 358
Toplam : 325,192
Web sayfamızı nasıl buldunuz
İyi
Çok İyi
Daha yararlı olmalı

Toplam Oy Sayısı : 1128
 


HOCAHASAN CAMİÎ

Adres :
Hakkında :

Çatalfinn İle Ahmetpaşa Mahalleleri arasındaki Hocahasan Mahallesİ'ndedir. Mahalleye adım veren bir camidir. Kapı.sının üzerindeki iki satırlık Arapça kitabede, 1575 yılında Pir Gay-yib oğlu Hoca Hasan tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. Mül­kiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aittir.

235 m2 İç alana sahip olan cami. kırma çatı ile örtülmüş­tür. 1855 depreminde tamamıyla yıkılmış olan cami, '1904 yı­lında yeniden yapılmıştır. Duvarları taş ve tuğla ilc örülmüş­tür. 1955 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafın­dan onarılmıştır. Yapının yanında camiyi yaptıran Pir Gay-yih'in mezarı bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan onarımlarla İçi bozulmuş, duvarları sıvanmıştır. Doğusunda yeni bir ek bö­lüm yapılmıştır. Silindirik gövdeli, tek şerefeli, sivri külahlı bir minaresi bulunmaktadır.

Toplam cemaat kapasitesi 300 kişi olan camide, vakit na-mazlannda 60, cuma namazlarında 350 ve bayram namazla-nnda isc takriben 400 kişi ibadet etmektedir. Caminin kadro­lu bir imam-hatibi vardır

2014 II. Üç Aylık Vaaz konuları (Nisan- Mayıs - Haziran)

II. Dönem Vaaz Programı (Erkek)

II. Dönem Vaaz Programı (BAYAN)

HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU

Kutlu Doğum Haftası Programları (Osmangazi Müftülüğü)

2014 Yılı Hac Görevli Personeli Mülakat Yerleri

2014 KUR'ANI KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

Yerleşik İrşat Usullerini Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Dinî Danışma ve Rehberlik Üzerine Bir İnceleme (ÖMER FARUK SÖYLEV)

2014 YILI PERSONEL HAC GÖREVLENDİRME KRİTERLERİ

2014 YILI UMRE SÖMESTRİ TATİLİ PROGRAMI

CAMİ DERSLERİ DERS PROGRAMI

24 GÜNLÜK UMRE PROGRAMI

2014 I. DÖNEM VAAZ-İRŞAT PROGRAMI(Osmangazi) BAYAN

KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ

2014 I. DÖNEM VAAZ-İRŞAT PROGRAMI (Osmangazi) ERKEK

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Güzel söz sadakadır. ”


Buhârî, Edeb 34,
BURSA BURSA BURSA
Kaynak : Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

© 2010 E-Müftülük